Партньори

ПартньориJuzo разработва и произвежда компресионни облекла, опори и ортези, използвайки най-съвременната технология в лечението на вени и отоци, терапията на белези и ортопедията. Като специалист по компресионна терапия, компанията си поставя задачата за подобряване качеството на живот на пациентите и облекчаване на техните симптоми в дългосрочен план. За тази цел Juzo постоянно разработва нови интелигентни продукти, в отговор на индивидуалните изисквания на пациентите, за да гарантира успеха на терапията им. Компанията преследва тази цел повече от 100 години, винаги търсейки нови решения в областта на флебологията, лимфологията, лечението на повърхностни дефекти и ортопедията. Именно тези убеждения пораждат мотото на  Juzo – „Свобода на движение“.

ПартньориTeleflex е глобален доставчик на медицински технологии, предназначени да подобрят здравето и качеството на живота на хората. Фирмата прилага целенасочени иновации – стремеж към идентифициране на неудовлетворени клинични нужди – в полза на пациентите и доставчиците на здравни услуги.

Teleflex предлага разнообразно портфолио, с решения в областта на съдовия и интервенционен достъп, хирургията, анестезията, сърдечните грижи, урологията, спешната медицина и дихателните грижи.

Teleflex е домът на Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsch® и Weck® – доверени марки, обединени от общото чувство за цел.

За повече информация: https://www.teleflex.com/emea/en/index.html

ПартньориLiNA Medical е специализирана в разработването на иновативни и лесни за използване устройства за минимално инвазивна гинекология. Компанията е основана от Нилс Корнеруп през 1977 г. LiNA Medical е съсредоточена върху нишовите хирургически продукти.

През 80-те и 90-те години LiNA Medical се присъединява към областите на електрохирургията и лапароскопската хирургия, включително стартирането на LiNA PowerBlade.

Успешни гинекологични продукти са: LiNA Xcise ™, LiNA Librata ™ и LiNA OperåScope ™.

LiNA Medical е посветена на непрекъснатото развитие на иновативни продукти, които подобряват качеството на живота на жените по целия свят.

За повече информация: https://linamed.com/

ПартньориPLURITEX е динамична и постоянно разрастваща се фирма, създадена през 2009 г., с богат опит в областта на доставките на болнично бельо и облекло.

Производител, дистрибутор и партньор в разработването на защитни престилки и покривки за многократна употреба, които се използват в операционните зали за безопасност и комфорт на пациентите и клиничния персонал. Също така предлага на пазара лични предпазни средства, специално проектирани облекла за защита на тялото на потребителя от нараняване на работното място.

За повече информация: http://www.pluritex.it/en/homepage